Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Ważna publikacja naszych specjalistów w prestiżowym czasopiśmie naukowym

W czasopiśmie Polish Archives of Internal Medicine, ukazała się publikacja pt. „Predictors of treatment response to serotonin and noradrenaline reuptake inhibitors in fibromyalgia” [Predyktory odpowiedzi na leczenie inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny w fibromialgii]. Jest ona owocem współpracy Katedry Psychiatrii UJ CM i Oddziału Klinicznego Reumatologii i Immunologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz badań doktoranckich dr Anny Julii Krupy pod kierownictwem jej promotora dr hab. med. , prof. UJ Marcina Siwka.

Jak wiadomo, fibromialgia (FM) często współwystępuje z lękiem i depresją, a leki przeciwdepresyjne z grupy  inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI) są stosowane w leczeniu zarówno FM, jak i depresji oraz lęku. Niestety skuteczność SNRI, pomimo, że ich zastosowanie należy do terapii pierwszego wyboru w fibromialgii, bardzo często w tym wskazaniu jest niezadowalająca.  W związku z tym celem autorów artykułu, było zbadanie niektórych czynników mogących mieć wpływ na niską skuteczność SNRI. Wykazali oni, że insulinooporność, a także występowanie u pacjentów z diagnozą zaburzeń depresyjnych, lękowych oraz zaburzeń osobowości były predyktorami braku odpowiedzi na leki z grupy SNRI. Pierwszym autorem tej pionierskiej pracy jest pracująca w Centrum Dobrej Terapii dr Anna Julia Krupa (autor korespondencyjny – prof. Marcin Siwek, jedna ze współautorek– dr Aleksandra Gorostowicz).

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica