Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

VII Podbeskidzka Konferencja Medyczna z udziałem specjalisty Centrum Dobrej Terapii

W dniach 12-14 kwietnia w Krakowie, pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa oraz Podbeskidzkiej Izby lekarskiej, odbyła się VII Podbeskidzka Konferencja Medyczna. Jej głównym tematem była kwestia leczenia zaburzeń psychicznych, a najwięcej wykładów poświęconych było leczeniu (w tym farmakoterapii) depresji. Wśród zaproszonych prelegentów znalazł się również  pracujący w Centrum Dobrej Terapii prof. Marcin Siwek, który wygłosił wykład „Leczenie przeciwdepresyjne szyte na miarę – od SSRI przez agomelatynę do bupropionu”. Profesor Siwek w sposób bardzo szczegółowy omówił kwestię doboru różnych mechanizmów działania leków przeciwdepresyjnych do obrazu klinicznego depresji, preferencji pacjenta oraz przeciwwskazań wynikających ze stanu somatycznego. Opisał ponadto w jaki sposób różnorakie mechanizmy działania leków przeciwdepresyjnych przekładają się na odmienne efekty kliniczne oraz odmienny profil działań niepożądanych leków.  Zwrócił również uwagę na kwestię dopasowania farmakoterapii depresji do współwystępujących innych objawów i zaburzeń psychicznych, takich jak zaburzenia lękowe, czy bezsenność. Omówił również przydatność leków przeciwdepresyjnych u pacjentów z depresją towarzysząca otępieniu.

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica