Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Stosowanie kanabinoli może zwiększać ryzyko hospitalizacji psychiatrycznej

Niekorzystne efekty stosowania kanabinoli (marihuana, haszysz) dotyczą różnych aspektów zdrowotnych. Coraz częściej zwraca się uwagę na negatywny wpływ używania tych substancji na zdrowie psychiczne.

Badacze z Holandii postanowili ocenić czy stosowanie kanabinoli zwiększa prawdopodobieństwo hospitalizacji psychiatrycznej. W związku z tym przeprowadzili analizę danych pochodzących z kwestionariuszy wypełnionych przez 11 856 osób deklarujących stosowanie kanabinoli. Wyniki te porównano z danymi uzyskanymi  od 5842 osób, które nigdy nie stosowały tej substancji.

Autorzy odnotowali, że używanie marihuany istotnie zwiększa ryzyko hospitalizacji psychiatrycznej. Prawdopodobieństwo to zwiększa się wraz z intensywnością używania kanabinoli (użytkownicy „intensywni” vs. „okazjonalni”) oraz wraz z młodszym wiekiem rozpoczęcia ich stosowanie (<12 rż i miedzy 12 a 15 rż vs. >15 rż.).

Opracowano na podstawie: C.D. Schubart, M.P.M Boks, E.J. Breetvelt i wsp.: Association between cannabis and psychiatric hospitalization. Acta Psychiatr. Scand., 2011.

Przeczytaj również:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Psycholog dzieci i młodzieży w Centrum Dobrej Terapii

W II połowie lipca pracę w Centrum Dobrej Terapii rozpoczyna mgr Ewa Kotas-Pikuła - doświadczona psycholog dzieci i młodzieży.

Zamknij