Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Stosowanie kanabinoli może zwiększać ryzyko hospitalizacji psychiatrycznej

Niekorzystne efekty stosowania kanabinoli (marihuana, haszysz) dotyczą różnych aspektów zdrowotnych. Coraz częściej zwraca się uwagę na negatywny wpływ używania tych substancji na zdrowie psychiczne.

Badacze z Holandii postanowili ocenić czy stosowanie kanabinoli zwiększa prawdopodobieństwo hospitalizacji psychiatrycznej. W związku z tym przeprowadzili analizę danych pochodzących z kwestionariuszy wypełnionych przez 11 856 osób deklarujących stosowanie kanabinoli. Wyniki te porównano z danymi uzyskanymi  od 5842 osób, które nigdy nie stosowały tej substancji.

Autorzy odnotowali, że używanie marihuany istotnie zwiększa ryzyko hospitalizacji psychiatrycznej. Prawdopodobieństwo to zwiększa się wraz z intensywnością używania kanabinoli (użytkownicy „intensywni” vs. „okazjonalni”) oraz wraz z młodszym wiekiem rozpoczęcia ich stosowanie (<12 rż i miedzy 12 a 15 rż vs. >15 rż.).

Opracowano na podstawie: C.D. Schubart, M.P.M Boks, E.J. Breetvelt i wsp.: Association between cannabis and psychiatric hospitalization. Acta Psychiatr. Scand., 2011.

Przeczytaj również:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica