Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Stanowisko grupy roboczej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego na temat stosowania częściowych agonistów receptorów dopaminowych D2/D3 w leczeniu zaburzeń psychicznych

Na łamach czasopisma Psychiatria Polska ukazały się dwa obszerne artykuły będące owocem pracy grupy roboczej ekspertów z ramienia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, której celem było omówienia miejsca nowej generacji leków przeciwpsychotycznych, takich jak aripiprazol, kariprazyna, czy brekspiprazol (należących do grupy częściowych agonistów receptorów dopaminowych D2/D3), w farmakoterapii zaburzeń psychicznych. W pierwszym z artykułów przedstawiono i farmakologiczne częściowych agonistów receptorów dopaminowych D2/D3 oraz przedstawiono dane na temat ich skuteczności w leczeniu schizofrenii i innych pierwotnych zaburzeń psychotycznych, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, obsesyjno-kompulsyjnych, uzależnieniach, zaburzeniach osobowości, zaburzeniach neurorozwojowych oraz tikach. W drugim artykule przedstawiono stanowisko ekspertów PTP w sprawie stosowania tych leków w leczeniu szczególnych populacji: osób ze współistniejącymi chorobami somatycznymi (cukrzyca, otyłość, zespół metaboliczny, schorzenia układu krążenia, padaczka, choroba Parkinsona, jaskra, uszkodzeniu lub niewydolność nerek lub wątroby, hiperprolaktynemia), osób powyżej 65 roku życia (w tym – pacjentów z diagnozą demencji), dzieci i młodzieży, kobiet w ciąży i karmiących piersią.  Członkiem grupy roboczej i współautorem ww. artykułów był pracujący w Centrum Dobfrej Terapii dr hab. med. prof. UJ Marcin Siwek.

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica