Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Specjalista Centrum Dobrej Terapii w radzie redakcyjnej międzynarodowego czasopisma

Z przyjemnością informujemy, że pracujący w Centrum Dobrej Terapii specjalista psychiatra – dr hab. n. med. Marcin Siwek, został członkiem kolegium redakcyjnego prestiżowego, zagranicznego czasopisma Brain Sciences. Jest to międzynarodowe, recenzowane czasopismo online, w którym publikowane są co miesiąc artykuły dotyczące szeroko pojętej tematyki neuronauki. Neuronauka należy do tzw. interdyscyplin naukowych, zajmuje się ona badaniem ośrodkowego układu nerwowego i leży na pograniczu: medycyny, psychologii, biologii, biofizyki, informatyki, neurologii i psychiatrii. Na uwagę zasługują bardzo dobre parametry bibliometryczne czasopisma Brain Sciences– w tym: wysoki indeks cytowań (Impact Factor) periodyku oraz wysoka punktacja na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica