Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Schizofrenia i nowe leki przeciwpsychotyczne

Schizofrenia nadal jest jedną z najcięższych i najbardziej upośledzających chorób psychicznych. Szacuje się, że dotyka ona około 23,6 mln osób ma całym świecie. Pomimo dostępności (już od niemal 70 lat) stale rosnącej liczby leków przeciwpsychotycznych, wyniki leczenia schizofrenii wciąż są niezadowalające, zwłaszcza w zakresie redukcji nasilenia objawów negatywnych, depresyjnych, czy zaburzeń funkcji poznawczych. Objawy te – wraz z licznymi działaniami niepożądanymi farmakoterapii – obniżają jakość życia pacjentów i ograniczają możliwość osiągnięcia powrotu do zadowalającego funkcjonowania. Istnieje zatem potrzeba opracowania nowych leków, które mogłyby być skuteczniejsze i lepiej tolerowane niż dotychczas stosowane farmaceutyki przeciwpsychotyczne (dawniej określane jako neuroleptyki).

W ostatnich latach pojawiło się kilka nowych, bardzo obiecujących leków przeciwpsychotycznych, stanowiących najnowszą generację preparatów służących do leczenia różnych aspektów obrazu klinicznego schizofrenii. Tym właśnie lekom poświęcili swój artykuł specjaliści Centrum Dobrej Terapii – prof. Marcin Siwek i dr Krzysztof Wojtasik-Bakalarz. Przedstawili oni najważniejsze informacje na temat właściwości farmakokinetycznych i farmakodynamicznych, takich substancji jak: brekspiprazol, kariprazyna, lurazidon, pimawanseryna i lumateperon. Autorzy zebrali wyniki badań dotyczących skuteczności i tolerancji tych leków oraz omówili zalety i wady ich stosowania. Wszystkie te leki odznaczają się bardzo dobrym, korzystnym dla pacjenta profilem tolerancji oraz w różnym stopniu odznaczają się istotnym i zróżnicowanym potencjałem przeciwdepresyjnym, poprawiającym funkcje poznawcze i redukującym nasilenie objawów negatywnych schizofrenii.

Artykuł ukazał się w czasopiśmie „Farmakoterapia w psychiatrii i neurologii” i nosi tytuł: Nowe leki przeciwpsychotyczne.

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica