Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Prestiżowe wyróżnienie dla specjalistki Centrum Dobrej Terapii

W dniach 25-28.03.2023 r. odbył się w Paryżu 31 Europejski Zjazd Psychiatrów (31th European Congress of Psychiatry) organizowany przez Europejskie Towarzystwo Psychiatryczne (European Psychiatric Association). W kongresie brali udział specjaliści Centrum Dobrej Terapii – dr hab. n. med. prof UJ Marcin Siwek oraz lek. Anna Julia Krupa. Podczas kongresu lek. Anna Julia Krupa została uhonorowana wyróżnieniem ECP Scholarship Programme, które przyznano jej w 2022 roku. Wyróżnienie to jest co roku przyznawane kilku młodym psychiatrom wyróżniającym w zakresie osiągnięć naukowych i/lub zawodowych. Dotychczasowy dorobek naukowy dr Anny Julii Krupy, jak na początek kariery, jest bardzo znaczący i obejmuje współautorstwo 25 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych, 15 rozdziałów w książkach i monografiach naukowych oraz liczne doniesienia zjazdowe. Swoją działalność naukowo-badawczą dr Krupa realizuje w ramach Katedry Psychiatrii UJ CM oraz pod opieką kierownika katedry prof. Dominiki Dudek oraz promotora doktoratu – prof. Marcina Siwka.

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica