Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Ochrona danych pacjenta w Centrum Dobrej Terapii

18 maja 2012 roku Naczelna Rada Lekarska ogłosiła apel do lekarzy „o zwrócenie szczególnej uwagi na obowiązek respektowania prawa do prywatności pacjenta oraz zapewnienie ochrony informacji związanych z pacjentem podczas wykonywania praktyki lekarskiej…” (NIL)

Pragniemy z satysfakcją poinformować, że w Centrum Dobrej Terapii przywiązujemy szczególną wagę do ochrony intymności i tajemnicy lekarskiej/terapeutycznej oraz do takiej organizacji obsługi pacjentów, która zapewnia nieujawnianie danych osobowych. Wysokie standardy w tym zakresie obowiązują m.in. podczas zapisywania na wizyty, przy zapraszaniu do gabinetu oraz podczas umawiania następnych wizyt lub wydawania wyników badań. Również zarządzanie danymi oraz ich przetwarzanie w ramach dokumentacji medycznej oparte jest na ścisłej ochronie danych osobowych. Podjęte starania uniemożliwiają zapoznanie się z tymi danymi przez osoby nieupoważnione.