Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Lekooporna schizofrenia – pionierskie doniesienie naukowe autorstwa specjalistów Centrum Dobrej Terapii dotyczące terapii skojarzonej klozapiną i lurazydonem

W czasopiśmie Brain Sciences ukazał się artykuł pt. „Lurasidone Augmentation of Clozapine in Schizophrenia—Retrospective Chart Review” (Augmentacja lurazydonem leczenia klozapiną w schizofrenii lekoopornej  – retrospektywna analiza dokumentacji medycznej). Pierwszym autorem pracy jest prof. UJ Marcin Siwek. Poza tym współautorami są m.in. (specjaliści Centrum Dobrej Terapii): dr Aleksandra Gorostowicz i dr Adrian Chrobak.

Około 30–50% pacjentów z diagnozą schizofrenii wykazuje oporność na leczenie, definiowaną jako występowanie trudnych do leczenia objawów, po co najmniej dwóch kolejnych adekwatnych próbach stosowania typowych lub atypowych leków przeciwpsychotycznych w monoterapii. Lekiem przeciwpsychotycznym o najlepiej udokumentowanym korzystnym działaniu w przypadku lekooporności schizofrenii jest klozapina. Skuteczność terapii samą tylko klozapiną jest jednak daleka od optymalnej, gdyż u 40–70% pacjentów występuje brak odpowiedzi lub odpowiedź częściowa na adekwatne leczenie tym lekiem. Tłumaczy to próby łączenia klozapiny z innymi lekami przeciwpsychotycznymi. Chociaż łączenie klozapiny z innymi lekami przeciwpsychotycznymi jest powszechnie stosowane w praktyce w celu przezwyciężenia suboptymalnych efektów monoterapii, dane potwierdzające skuteczność takich połączeń opierają się na niewielu badaniach niskiej jakości.

Celem przeprowadzonego w Katedrze Psychiatrii UJ CM w Krakowie badania,  opartego o retrospektywną analizę dokumentacji medycznej, była ocena skuteczności kombinacji klozapiny z jednym z najnowszych leków przeciwpsychotycznych – lurazidonem, w schizofrenii lekoopornej. Z dokumentacji medycznej 916 pacjentów z diagnozą schizofrenii  wyłoniono 16 osób leczonych kombinacją klozapiny i lurazydonu. Zdecydowana większość z 16 pacjentów (87,5%) odpowiedziała na dołączenie lurazydonu do klozapiny. Efekty terapeutyczne obserwowano po 3–12 tygodniach leczenia. Zaobserwowano zmniejszenie nasilenia objawów pozytywnych, depresyjnych i lękowych, a także poprawę funkcjonowania psychospołecznego. Dwóch pacjentów przerwało leczenie z powodu działań niepożądanych. Badanie sugeruje, że augmentacja klozapiny lurazydonem może prowadzić do wielowymiarowej poprawy u pacjentów z diagnozą schizofrenii. Wyniki mają charakter pionierski, bowiem, do tej pory opisano w literaturze jedynie dwa przypadki, w których zastosowano połączenie klozapina-lurazydon w schozofrenii lekoopornej.

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica