Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

XLIV Zjazd Psychiatrów Polskich

W Lublinie w dniach 27–29 czerwca 2013 roku odbył się XLIV Zjazd Psychiatrów Polskich. Zjazd jest największą psychiatryczną konferencją specjalistyczną w Polsce, organizowaną co trzy lata przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Udział biorą psychiatrzy, psychologowie i psychoterapeuci z całego kraju. Spotkanie ma charakter naukowo-szkoleniowy. Podczas trzech dni obrad wynikami swoich badań i doświadczeń klinicznych dzielą się specjaliści z całej Polski. Do wygłoszenia uroczystych wykładów zapraszani są też goście zagraniczni. Tematyka tegorocznych wystąpień była bardzo zróżnicowana. Sesje naukowe poświęcono m. in. farmakoterapii, psychoterapii i rehabilitacji zaburzeń psychicznych, terapiom psychospołecznym, uzależnieniom, seksuologii, psychiatrii dzieci i młodzieży, zagadnieniom sądowo-psychiatrycznym, badaniom podstawowym oraz nowej klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – DSM 5, opublikowanej w tym roku.

Swoje wykłady wygłosili także pracownicy naszego Centrum dr n. med. Bartosz Grabski i dr n. med. Marcin Siwek.

  1. Rola cynku w terapii depresji
  2. Markery biologiczne choroby afektywnej dwubiegunowej
  1. Zaburzenia psychiczne u mniejszości seksualnych – rola stresu mniejszościowego
dr n. med. Marcin Siwek

Specjalista psychiatra, lekarz z 15-letnim stażem pracy. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Adiunkt w Zakładzie Zaburzeń Afektywnych Katedry… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Depresja nawracająca
10 kwietnia 2012

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja (jednobiegunowa, nawracająca) należy do głównych przyczyn niesprawności i niezdolności do pracy na... »

Choroba afektywna dwubiegunowa
10 kwietnia 2012

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD, inaczej zaburzenie afektywne dwubiegunowe – dawniej określane jako choroba/psychoza maniakalno-depresyjna lub cyklofrenia)... »

Przeczytaj poprzedni wpis:
O mitomanii i narcyzmie w Radiu Kraków

W ostatnich dniach ekspert Centrum Dobrej Terapii lek. med. Paweł Brudkiewicz dwukrotnie wystąpił w audycjach Radia Kraków. Pierwsza dyskusja dotyczyła...

Zamknij