Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Osobowość narcystyczna – psychoterapia zaburzeń osobowości

Osobowość narcystyczna (pierwsza diagnoza sprzed wielu lat nawet schizoidalna, potem narcystyczno-paranoidalna, kilka terapii i leczenie w różnych ośrodkach (m. in. 7F Babińskiego, OLNiZB na Lenartowicza, inne terapie indywidualne i grupowe, aktywne szukanie pomocy ustało ok. 10 lat temu w efekcie braku efektów leczenia i rozpoczęcia nałogowego spożywania alkoholu) ), + alkoholizm (leczony kilkukrotnie na oddziałach stacjonarnych i terapiach dochodzących w różnych ośrodkach, również uczestnictwo we wspólnocie AA, próby rozpoczęcia pracy na krokach), picie nasilające się b. destrukcyjne, uszkodzenia organów (trzustka, OZT), przebyte deliria, śmierć kliniczna – pytanie o możliwości i skuteczność terapii zaburzeń osobowości, oraz wybór najlepszej (np. stacjonarna 7B Babińskiego, terapia indywidualna, terapie grupowe ambulatoryjne)?

Odpowiedzi specjalistów (1):

»

Szanowny Panie,

przedstawione informacje ukazują złożoność problemów z jakimi próbuje Pan różnymi sposobami, od wielu lat sobie poradzić – korzystając ze specjalistycznej pomocy terapeutycznej oraz wsparcia ruchów samopomocowych. Wydaje się, że Pańskie leczenie wymaga kompleksowych i wytrwałych oddziaływań, szczególnie w zakresie ustabilizowania abstynencji od alkoholu – aby móc bardziej efektywnie korzystać z psychoterapii zaburzeń osobowości.

Ważne jest również zadbanie o stan zdrowia somatycznego. W przypadku współistniejących problemów z reguły konieczne jest intensywne leczenie, zatrzymujące rozwój uzależnienia, które realizowane jest w oddziałach stacjonarnych dla pacjentów z tzw. podwójną diagnozą (tzn. uzależnieniem i współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi – np. zaburzeniami osobowości). Oddziały te mają charakter długoterminowy (12 miesięcy), następnie konieczna jest wieloletnia psychoterapia indywidualna podtrzymująca efekty leczenia, a w przypadku nawrotu – ponowne skorzystanie z leczenia stacjonarnego.

Leczenie złożonych problemów natury psychicznej, w przebiegu których pojawia się uzależnienie wymaga kontynuowania, nawet jeśli po drodze pojawiają się kryzysy oraz utrata motywacji do kontynuowania pracy nad sobą. Warto podejść z nadzieją do kolejnego leczenia i dać sobie szansę na wprowadzenie bardziej trwałych zmian w funkcjonowaniu. Z tak krótkiego opisu można tylko ogólnie stwierdzić, co mogłoby być pomocne w planowaniu dalszej pomocy. Warto, aby Pan ponownie zgłosił się do specjalisty, z dokumentacją medyczną z poprzednich pobytów szpitalnych, w celu wspólnego zastanowienia się nad możliwościami terapeutycznymi.

Masz pytanie do naszych specjalistów?
Zadaj pytanie teraz za darmo!

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica