Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Zaburzenia funkcji móżdżku w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej – publikacja naukowa polskich badaczy

W ostatnich latach rośnie liczba doniesień wskazujących na udział zaburzeń funkcji móżdżku oraz jego połączeń z pozostałymi obszarami ośrodkowego układu nerwowego w etiologii schizofrenii oraz choroby afektywnej dwubiegunowej. Jednym ze sposobów na badanie zaburzeń móżdżkowych w tym zakresie są testy neuropsychologiczne, analizujące zjawisko nieświadomego uczenia motorycznego. Grupa badaczy z Katedry Psychiatrii UJ CM (w tym – specjaliści Centrum Dobrej Terapii – dr hab. n. med. Marcin Siwek oraz dr Anna Starowicz-Filip) wykazała, że pacjenci z diagnozą schizofrenii oraz choroby afektywnej dwubiegunowej, w porównaniu do osób zdrowych, charakteryzują się zaburzeniami w zakresie nieświadomego uczenia motorycznego. Co istotne sekwencja i wzorzec tych zaburzeń w niektórych aspektach różnił się znacząco pomiędzy osobami z diagnozą schizofrenii i choroby dwubiegunowej. Badania te, sugerujące częściowo wspólne, a częściowo odmienne obszary patofizjologii obu chorób wymagają replikacji oraz potwierdzenia z zastosowaniem innych technik – np. neuroobrazowania.

Autorzy opublikowali swoje wyniki w prestiżowym czasopiśmie zagranicznym: Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry.

Przeczytaj również:
Wczesne wykrywanie zaburzeń pamięci
12 listopada 2012

Chorobę Alzheimera można podejrzewać u starszej osoby, która skarży się na problemy z pamięcią. Poza oceną objawów choroby nie istnieją żadne inne metody (np.... »

Przeczytaj poprzedni wpis:
Negatywne konsekwencje zdrowotne patologicznego używania alkoholu – uwagi ogólne

Wszelkie formy patologicznego używania alkoholu (picie ryzykowne, picie szkodliwe, uzależnienie od alkoholu – bez względu na jego postać i intensywność)…...

Zamknij