Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Depresja nawracająca – kolejne publikacje naukowe naszych specjalistów

W czasopiśmie Psychiatria Polska ukazał się artykuł na temat depresji nawracającej, którego współautorem jest specjalista Centrum Dobrej Terapii – dr n. med. Marcin Siwek. W pracy „Stężenie magnezu w surowicy jako potencjalny marker stanu u chorych na depresję jednobiegunową”, autorzy wykazali znaczące podwyższenie stężenia magnezu u pacjentów znajdujących się w depresji w porównaniu do zdrowych ochotników. Natomiast u osób znajdujących się w remisji objawów depresyjnych stężenie magnezu wracało do normy. Podłoże tego zjawiska, opisywanego już wcześniej w nielicznych doniesieniach naukowych, nie jest jasne. Z całą pewnością nie oznacza ono jednak że pacjenci cierpiący na depresję nie powinni zażywać preparatów zawierających magnez. Jak wykazywano w badaniach eksperymentalnych i klinicznych, magnez przyczynia się do hamowania, typowych dla ostrych objawów depresyjnych procesów nadmiernego pobudzania i uszkadzania komórek nerwowych. Ponadto wykazuje on działanie przeciwlękowe, pojawiają się również doniesienia sugerujące że jon ten może potencjalizować działanie leków przeciwdepresyjnych lub nawet wykazywać samodzielne działanie przeciwdepresyjne. Omawiany artykuł (dostępny w pełnej wersji na stronie www czasopisma) jest pierwszą z cyklu licznych publikacji będących owocem projektu badawczego DEMETER, którego celem jest poszukiwanie markerów biochemicznych chorób afektywnych, czyli takich substancji, których oznaczanie z materiału biologicznego pobranego od pacjenta (np. krew) pozwalało by na monitorowanie przebiegu choroby i jej leczenia, identyfikację ryzyka oporności na leczenie lub postawienie właściwej diagnozy, pozwalającej na odróżnienie depresji jednobiegunowej od zaburzeń depresyjnych w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej.

dr n. med. Marcin Siwek

Specjalista psychiatra, lekarz z 15-letnim stażem pracy. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Adiunkt w Zakładzie Zaburzeń Afektywnych Katedry… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Depresja nawracająca
10 kwietnia 2012

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja (jednobiegunowa, nawracająca) należy do głównych przyczyn niesprawności i niezdolności do pracy na... »

Choroba afektywna dwubiegunowa
10 kwietnia 2012

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD, inaczej zaburzenie afektywne dwubiegunowe – dawniej określane jako choroba/psychoza maniakalno-depresyjna lub cyklofrenia)... »

Przeczytaj poprzedni wpis:
Jaka jest bezpieczna ilość wypijanego alkoholu, która nie wiąże się z istotnym ryzykiem uzależnienia?

Światowa Organizacja Zdrowia opisała poziom bezpiecznego picia alkoholu, mierzonego porcjami standardowymi. Porcja standardowa, czyli 10 g czystego alkoholu jest zawarta…...

Zamknij