Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Wykład specjalisty Centrum na konferencji dotyczącej leczenia bólu

W dniach 4-6 października 2018 w Zakopanem odbyło się VII, ogólnopolskie sympozjum „Postępy w leczeniu bólu”, którego celem było omówienie zagadnień związanych z podłożem, diagnostyką i najnowszymi zdobyczami w zakresie leczenia objawów bólowych, towarzyszących różnym chorobom.

Jednym z zaproszonych do wygłoszenia prelekcji ekspertów był specjalista Centrum Dobrej Terapii, dr hab. med. Marcin Siwek. W swoim wykładzie pt. „Ból u chorego na nowotwór a leki psychotropowe – dlaczego ich interakcje i działania niepożądane są tak istotne w praktyce”, docent Siwek omówił obszary zastosowania leków psychotropowych u pacjentów z diagnozą choroby nowotworowej, takie jak leczenie: zaburzeń nastroju, bezsenności, objawów lękowych, czy jakościowych zaburzeń świadomości, a także możliwość leczenia bólu związanego z nowotworem, czy wymiotów towarzyszących leczeniu onkologicznemu. Przedstawił on również bilans korzyści i ryzyka stosowania w ww. grupie pacjentów poszczególnych grup leków psychotropowych (leki przeciwpsychotyczne, leki nasenne i uspokajające, leki przeciwdepresyjne) , a także omówił ich najważniejsze działania niepożądane oraz  interakcje z lekami służącymi do terapii bólu.

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Kierownik  Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa