Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Wykład specjalisty Centrum na konferencji dotyczącej leczenia bólu

W dniach 4-6 października 2018 w Zakopanem odbyło się VII, ogólnopolskie sympozjum „Postępy w leczeniu bólu”, którego celem było omówienie zagadnień związanych z podłożem, diagnostyką i najnowszymi zdobyczami w zakresie leczenia objawów bólowych, towarzyszących różnym chorobom.

Jednym z zaproszonych do wygłoszenia prelekcji ekspertów był specjalista Centrum Dobrej Terapii, dr hab. med. Marcin Siwek. W swoim wykładzie pt. „Ból u chorego na nowotwór a leki psychotropowe – dlaczego ich interakcje i działania niepożądane są tak istotne w praktyce”, docent Siwek omówił obszary zastosowania leków psychotropowych u pacjentów z diagnozą choroby nowotworowej, takie jak leczenie: zaburzeń nastroju, bezsenności, objawów lękowych, czy jakościowych zaburzeń świadomości, a także możliwość leczenia bólu związanego z nowotworem, czy wymiotów towarzyszących leczeniu onkologicznemu. Przedstawił on również bilans korzyści i ryzyka stosowania w ww. grupie pacjentów poszczególnych grup leków psychotropowych (leki przeciwpsychotyczne, leki nasenne i uspokajające, leki przeciwdepresyjne) , a także omówił ich najważniejsze działania niepożądane oraz  interakcje z lekami służącymi do terapii bólu.

Przeczytaj również: