Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Myśli samobójcze u pacjentów z diagnozą padaczki – wyniki polskiego badania.

Padaczka jest chorobą, w przebiegu której bardzo często pojawiają się pojedyncze objawy depresyjne oraz istnieje znacznie podwyższone ryzyko rozwoju pełnoobjawowej depresji. Według niektórych badaczy objawy depresyjne zgłasza nawet 30–60% pacjentów. Kliniczną depresję można natomiast rozpoznać u ok. 8–48% (średnio 30%) pacjentów, przy czym większe wskaźniki dotyczą pacjentów z padaczką: cięższą, nieleczoną lub leczoną nieskutecznie.

W związku z powyższym bardzo ważnym zagadnieniem klinicznym jest kwestia rozpowszechnienia związanych z symptomatyką depresyjną myśli samobójczych wśród pacjentów z diagnozą padaczki. Szacuje się bowiem, że rozpowszechnienie zachowań i myśli samobójczych u osób z diagnozą padaczki może być nawet 4–10-krotnie większe niż w populacji ogólnej.

Grupa polskich naukowców z Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii CM UJ (a w tym pracujący w Centrum Dobrej Terapii: dr n. med. Marcin Siwek) oraz Katedry i Kliniki Neurologii CMUJ w Krakowie, przeprowadziła obserwację, której celem była ocena częstości występowania myśli samobójczych oraz ich potencjalnych czynników ryzyka u pacjentów chorujących na padaczkę. Analizą objęto grupę 301 chorych. Myśli samobójcze stwierdzono u 30 (10%) pacjentów. Podgrupa z myślami samobójczymi w porównaniu do pozostałych osób charakteryzowała się istotnie statystycznie wyższą średnią wieku oraz większym odsetkiem pacjentów z częstymi napadami drgawkowymi. Co więcej, prawie wszyscy pacjenci (93,3%) u których stwierdzano myśli samobójcze przekroczyli próg 11 punktów w Inwentarzu Depresji Becka, sugerujący obecność depresji. Ryzyko występowania myśli samobójczych było tym większe, im większe było nasilenie objawów depresyjnych. Podwyższone ryzyko występowania myśli samobójczych u badanych pacjentów związane było ponadto ze stosowaniem niektórych leków.

Badania te potwierdzają konieczność wnikliwej obserwacji stanu psychicznego osób cierpiących na epilepsję oraz zachowanie czujności diagnostycznej w kwestii rozwoju objawów depresyjnych i towarzyszących im myśli samobójczych.

Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Neurologia i Neurochirurgia Polska.

dr n. med. Marcin Siwek

Specjalista psychiatra, lekarz z 15-letnim stażem pracy. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Adiunkt w Zakładzie Zaburzeń Afektywnych Katedry… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Depresja nawracająca
10 kwietnia 2012

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja (jednobiegunowa, nawracająca) należy do głównych przyczyn niesprawności i niezdolności do pracy na... »

Choroba afektywna dwubiegunowa
10 kwietnia 2012

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD, inaczej zaburzenie afektywne dwubiegunowe – dawniej określane jako choroba/psychoza maniakalno-depresyjna lub cyklofrenia)... »

Przeczytaj poprzedni wpis:
Cynk w depresji nawracającej – najnowsze badania polskich naukowców

Rosnąca liczba doniesień naukowych wskazuje na zmiany stężenia cynku w surowicy u pacjentów chorujących na depresję. Dane te bywają sprzeczne,…...

Zamknij