Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Konferencja „Alkoholizm u kobiet – pułapka w poszukiwaniu siebie”

12.11.2012 roku w Krakowie odbyła się konferencja „Alkoholizm u kobiet – pułapka w poszukiwaniu siebie”; organizowana przez krakowskie Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jednym z prelegentów był, pracujący w naszej placówce, dr hab. n. med. Marcin Siwek, który wygłosił wykład pt. „Farmakoterapia zaburzeń psychicznych współwystępujących z uzależnieniem od alkoholu”. Natomiast jedną z pomysłodawczyń konferencji była współpracująca z naszą placówką mgr Jolanta Ryniak, członek Komitetu Organizacyjnego konferencji.

Konferencja składała się z trzech sesji. W trakcie pierwszej sesji omawiano kompleksowe formy pomocy kobietom uzależnionym od alkoholu, druga skoncentrowana była na problematyce rodzinnej i małżeńskiej uzależnionych od alkoholu kobiet,  a trzecia wprowadzała w diagnozę biomedyczną oraz farmakoterapię.

mgr Jolanta Ryniak

Ukończyła psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor i specjalista psychoterapii… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Pierwsza w Polsce całościowa publikacja na temat psychologii mniejszości seksualnych

Na rynku wydawniczym pojawiła się pierwsza w Polsce całościowa publikacja poruszająca wszechstronnie zagadnienia związane z mniejszościowymi orientacjami seksualnymi, pt. „Wprowadzenie...

Zamknij