Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Maria Kaleńczuk

Maria Kaleńczuk

Certyfikowany specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta w nurcie psychodynamicznym. Absolwentka Pedagogiki Resocjalizacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła 4 letnią Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Obecnie pracuje w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

W czasie czternastoletniej praktyki zawodowej pracowała między innymi w Specjalistycznym Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnień oraz Ośrodku Leczenia Narkomanów we Wrocławiu.

Prowadzi psychoterapię rozwojową i zaburzeń osobowości. Tworzy i realizuje programy terapeutyczne dla uzależnionych i współuzależnionych oraz zajęcia profilaktyczne dla młodzieży. Regularnie podnosi kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach. Praktykę psychoterapeutyczną prowadzi pod stałą superwizją kliniczną.

UWAGA: zajmuje się młodzieżą

Zobacz wszystkie (17)
Materiały dla pacjentów - mgr Maria Kaleńczuk:

Poznaj również innych naszych specjalistów:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa