Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Blog

Lekooporna schizofrenia – pionierskie doniesienie naukowe autorstwa specjalistów Centrum Dobrej Terapii dotyczące terapii skojarzonej klozapiną i lurazydonem
Lekooporna schizofrenia – pionierskie doniesienie naukowe autorstwa specjalistów Centrum Dobrej Terapii dotyczące terapii skojarzonej klozapiną i lurazydonem

W czasopiśmie Brain Sciences ukazał się artykuł pt. „Lurasidone Augmentation of Clozapine in Schizophrenia—Retrospective Chart Review” (Augmentacja lurazydonem leczenia klozapiną w schizofrenii lekoopornej  - retrospektywna analiza dokumentacji medycznej). Pierwszym autorem pracy... »

Stanowisko grupy roboczej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego na temat stosowania częściowych agonistów receptorów dopaminowych D2/D3 w leczeniu zaburzeń psychicznych
Stanowisko grupy roboczej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego na temat stosowania częściowych agonistów receptorów dopaminowych D2/D3 w leczeniu zaburzeń psychicznych

Na łamach czasopisma Psychiatria Polska ukazały się dwa obszerne artykuły będące owocem pracy grupy roboczej ekspertów z ramienia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, której celem było omówienia miejsca nowej generacji leków przeciwpsychotycznych, takich jak aripiprazol,... »

Obesitologia kliniczna – ważna pozycja na rynku wydawniczym, w której powstaniu brali udział specjaliści Centrum Dobrej Terapii
Obesitologia kliniczna – ważna pozycja na rynku wydawniczym, w której powstaniu brali udział specjaliści Centrum Dobrej Terapii

Nakładem wydawnictwa Alfa Medica Press ukazała się książka pod tytułem Obesitologia Kliniczna (pod redakcją profesor Magdaleny Olszaneckiej-Glinianowicz). Jest to pierwszy na polskim rynku tak obszerny (784 strony), nowoczesny i innowacyjny podręcznik, który opisuje etiopatogenezę... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica