Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Ważna publikacja współautorstwa specjalistów Centrum Dobrej Terapii w dziedzinie psychoonkologii

W zagranicznym czasopiśmie Psychooncology, ukazał się artykuł pt. „Bipolar spectrum in prostate cancer patients and its role in stress related symptoms” (Spektrum dwubiegunowe u pacjentów z rakiem prostaty i jego rola w objawach związanych ze stresem). Jego pierwszym autorem jest pracujący w  Centrum Dobrej Terapii  dr Adrian Chrobak, a jednym ze współautorów prof. UJ Marcin Siwek.

Dane naukowe wskazują na częste współwystępowanie choroby afektywnej dwubiegunowej i raka prostaty, a także obecność wspólnych genów związanych z obydwoma chorobami. W związku z tym celem autorów była ocena czy u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego występują objawy ze spektrum choroby afektywnej dwubiegunowej oraz ustalenie ich możliwych związków z objawami związanymi ze stresem w trakcie diagnozy i przebiegu terapii przeciwnowotworowej. Badacze wykazali, że w porównaniu z grupą kontrolną (osób zdrowych onkologicznie) pacjenci z rakiem prostaty częściej wykazywali cechy wskazujące na spektrum dwubiegunowe. Co więcej, objawy spektrum dwubiegunowego wiązały się z silniejszym stresem związanym z rozpoznaniem raka prostaty i jego leczeniem, przejawiającym się unikaniem, nadmiernym pobudzeniem i lękowymi intruzjami. Badanie było owocem współpracy Katedry Psychiatrii i Katedry Urologii UJ CM w Krakowie.

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica