Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Jakie jest ryzyko picia alkoholu podczas farmakoterapii?

Łączenie alkoholu z lekami psychotropowymi wiąże się z szeregiem zagrożeń. Niektóre z tych leków nasilają niekorzystny wpływ alkoholu na organizm. I odwrotnie – alkohol może zaburzać działanie leków na tyle, że będą one mniej skuteczne lub będą wywoływać więcej działań niepożądanych (aż po toksyczność włącznie). Alkohol sam w sobie zaburza działanie neuroprzekaźników w mózgu, istnieje więc ryzyko jego negatywnego oddziaływania na samopoczucie pacjenta, ale też – na działanie leków.

Po wypiciu alkoholu wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia senności polekowej, osłabienia koncentracji uwagi i pamięci oraz zaburzenia koordynacji wzrokowo-przestrzennej. Jego spożywanie wraz z lekami zwiększa też możliwość wystąpienia spadków ciśnienia krwi. Ponieważ jest on metabolizowany głównie w wątrobie – może wpływać na metabolizm wielu leków zachodzący w tym narządzie. Skutkiem tego jest ryzyko zmiany (nasilenia lub osłabienia) działania leków. Spożywanie alkoholu równocześnie z lekami psychiatrycznymi wpływającymi na czynność bioelektryczną serca, zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca. W przypadku innych leków wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia drgawek.

Na koniec warto zauważyć, iż nadużywanie alkoholu może osłabiać motywację i wolę pacjenta – i co za tym idzie  – powodować trudności z przestrzeganiem zaleceń otrzymanych od psychiatry.

Pamiętaj, przyjmując lub planując przyjmowanie leków psychiatrycznych, otwarcie omów ze swoim lekarzem kwestie związane ze spożywaniem alkoholu!

Przeczytaj również:
Głód alkoholowy
13 kwietnia 2017

Czym jest głód alkoholu? Głód alkoholowy jest jednym z objawów zespołu  uzależnienia od alkoholu i opisuje się go jako „silne pragnienie lub przymus... »

Dlaczego nie wolno pić alkoholu w ciąży?
4 października 2015

Wiadomo, że używanie alkoholu w czasie ciąży może być szkodliwe dla dziecka. Jednak nie jest jednoznacznie określone i zbadane jaka ilość alkoholu wypijanego w... »