Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Kwestionariusz przesiewowego wykrywania zaburzeń odżywiania się

Zaburzenia odżywiania się (anoreksja, bulimia) są poważnymi problemami psychicznymi, którym towarzyszy istotne cierpienie i pogorszenie funkcjonowania oraz ryzyko poważnych powikłań somatycznych i zgonu. W przypadku tych osób bardzo ważne jest wczesne wykrycie zaburzeń i wdrożenie specjalistycznego leczenia. Poniżej przedstawiono kwestionariusz służący do przesiewowego (wstępnego) wykrywania zaburzeń odżywiania się. Kwestionariusz ma znaczenie orientacyjne i nie może zastąpić specjalistycznego badania.

Proszę odpowiedzieć na następujące pytania:

•             Czy prowokujesz u siebie wymioty z powodu poczucia pełności żołądka?

•             Czy obawiasz się, iż utraciłeś kontrolę nad tym, ile jesz?

•             Czy w ostatnim czasie straciłeś >6,35 kg w ciągu trzech miesięcy?

•             Czy uważasz się za osobę grubą, podczas gdy inni twierdzą, że jesteś zbyt szczupły?

•             Czy można powiedzieć, iż jedzenie zdominowało twoje życie?

Przyznaje się jeden punkt za każdą odpowiedź „TAK”. Wynik 2 punktów lub więcej wskazuje na prawdopodobieństwo występowania jadłowstrętu lub bulimii i jest wskazaniem do konsultacji u lekarza psychiatry lub wyspecjalizowanego psychologa.

Opracowano na podstawie: W.R. Jones i wsp. Eating disorders: clinical features and the role of the general psychiatrist. Advances in Psychiatric Treatment, 2012; 18: 34–43

Przeczytaj również:
Edynburska Skala Depresji Poporodowej
7 maja 2012

Edynburska Skala Depresji Poporodowej to badanie przesiewowe służące wstępnemu wykrywaniu ryzyka obecności depresji poporodowej. Pytania dotyczą tygodnia... »