Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Konferencja „Kontrowersje w Psychiatrii” z udziałem ekspertów Centrum Dobrej Terapii

W dniach 17-18 kwietnia 2015 odbywała się w Krakowie jedna z najważniejszych konferencji psychiatrycznych – VII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Kontrowersje w psychiatrii 2015”, organizowana przez zespół Medycyny Praktycznej Psychiatrii pod kierownictwem lek. Pawła Brudkiewicza.
W konferencji, w której wzięło udział ponad 500 psychiatrów z całej Polski, omawiano współczesne wyzwania diagnostyczno-terapeutyczne m. in. z zakresu: psychologicznych sytuacji kryzysowych (pomoc ofiarom przemocy, ryzyko samobójstwa w psychiatrii, różnicowanie depresji i żałoby, postępowanie terapeutyczne w kryzysie małżeńskim), problemów psychiatrycznych osób starszych (schizofrenia, model współpracy wielospecjalistycznej, postępowanie w pobudzeniu psychoruchowym, bezpieczeństwo farmakoterapii), uzależnień (behawioralne – np. zakupoholizm, uzależnienie od komputera i Internetu; hazard; wpływ palenia marihuany na zdrowie; współpraca psychiatra-terapeuta uzależnień), psychiatrii dzieci i młodzieży (zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD, nadużywanie dopalaczy, wpływ mediów elektronicznych na zdrowie psychiczne) i wielu innych.
Eksperci Centrum Dobrej Terapii brali czynny udział w Konferencji. Wykłady wygłosili: dr hab. n. med. Marcin Siwek („Bezpieczna psychofarmakologia u osób w podeszłym wieku”), lek. Paweł Gałek („Zaburzenia psychiczne u pacjentów SOR”) oraz dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała („Współpraca psychiatryczno-psychoterapeutyczna w leczeniu uzależnień”). Warsztaty specjalistyczne dla psychiatrów prowadzili: dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała („Praktyczne zastosowanie dialogu motywacyjnego”) oraz lek. Paweł Gałek („Rozpoznawanie stanu po użyciu substancji psychoaktywnych”).

Przeczytaj poprzedni wpis:
Centrum Dobrej Terapii propaguje wiedzę na temat psychoterapii

W niedzielę 29 marca o godzinie 20:00 w Cafe Szafe na ulicy Felicjanek 10 w Krakowie odbędzie się otwarte spotkanie…...

Zamknij