Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Leczenie depresji – korzystny wpływ dodatkowego stosowania kwasów tłuszczowych omega-3

Według dotychczasowych danych stosowanie preparatów wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 (równocześnie z przyjmowaniem leków przeciwdepresyjnych) zmniejsza nasilenie objawów depresji.

W USA przeprowadzono kolejne badanie, którego autorzy postanowili zweryfikować skuteczność takiego leczenia uzupełniającego. Chorych na depresję losowo kwalifikowano do terapii citalopramem (lek przeciwdepresyjny z grupy SSRI) + placebo lub do leczenia obejmującego łącznie citalopram i kwasy omega-3.

Po 8 tygodniach leczenia stwierdzono, że połączenie citalopramu i kwasów omega-3 zapewnia lepsze wyniki terapii depresji (większa redukcja nasilenia objawów i większe prawdopodobieństwo osiągnięcia poprawy) w porównaniu ze stosowaniem citalopramu + placebo.

Opracowano na podstawie: Gertsik L. i wsp.: Omega-3 fatty acid augmentation of citalopram treatment for patients with major depressive disorder. Journal of Clinical Psychopharmacology, 2012

Przeczytaj również:
Depresja nawracająca
10 kwietnia 2012

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja (jednobiegunowa, nawracająca) należy do głównych przyczyn niesprawności i niezdolności do pracy na... »

Choroba afektywna dwubiegunowa
10 kwietnia 2012

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD, inaczej zaburzenie afektywne dwubiegunowe – dawniej określane jako choroba/psychoza maniakalno-depresyjna lub cyklofrenia)... »

Fobia społeczna
lek. med. Paweł Brudkiewicz 24 kwietnia 2012

Fobia społeczna zwana także zespołem lęku społecznego lub lękiem społecznym, należy do najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. W związku z jej znacznym... »

Przeczytaj poprzedni wpis:
Rozwój usług psychoterapeutycznych w Centrum Dobrej Terapii

W odpowiedzi na oczekiwania naszych pacjentów i klientów poszerzamy zakres usług psychoterapeutycznych – od pierwszych dni września współpracę z Centrum...

Zamknij