Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Psychoterapia może pomóc osobie z syndromem DDA

Życie w rodzinie z problemem uzależnień jest pełne nieprzewidywalnych sytuacji, zaniedbań, czasem dużej ekspresji nieprzyjemnych emocji. Pewne wykształcone w dzieciństwie cechy mogą być pomocne w codziennym funkcjonowaniu w dorosłości, wiele z nich może jednak powodować zakłócenia w relacji z samym sobą oraz innymi ludźmi.

Jeśli wychowałeś się w rodzinie, w której ktoś z bliskich miał problem z uzależnieniem, możesz doświadczać różnego rodzaju konsekwencji, na przykład:

 • niskie poczucie własnej wartości,
 • obawy przed odrzuceniem,
 • ciągłe niezadowolenie z siebie i z innych,
 • stawiania sobie zbyt dużych wymagań,
 • przymus zabiegania o akceptację i uznanie innych osób (np. poprzez rezygnację z własnych potrzeb i pragnień na rzecz zaspakajania potrzeb innych),
 • nadmierne branie odpowiedzialności lub odwrotnie – rezygnacja z brania odpowiedzialności,
 • zaprzeczanie problemom, porażkom,
 • lęk przed konfliktem lub skłonność do nadmiernego wchodzenia w konflikty (aby udowodnić innym swoją rację),
 • lęk przed doświadczaniem uczuć – zarówno przyjemnych, jak i przykrych,
 • niemożność poradzenia sobie z emocjami, poprzez ciągłe przeżywanie stanu irytacji, gniewu, koncentracji na doznanych przykrościach,
 • nieadekwatna złość, poczucie winy i/lub krzywdy,
 • niemożność odprężenia się,
 • nie przyznawanie się do błędów,
 • przymus ciągłego kontrolowania siebie i innych,
 • dychotomiczne myślenie na temat zdarzeń oraz ludzi (wszystko jest czarne albo białe).

Psychoterapia może pomóc Ci otworzyć się na nowe sposoby doświadczania siebie, innych i otaczającego Cię świata, po to by możliwe było wprowadzanie korzystnych zmian w Twoje życie.

Przeczytaj również:
Samoocena Dorosłych Dzieci Alkoholików
Samoocena Dorosłych Dzieci Alkoholików
22 marca 2022

Co to jest samoocena? Samoocena (określana również jako poczucie własnej wartości lub samowartościowanie) dotyczy podstawowych odczuć dotyczących różnych... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica