Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Wykład specjalistki Centrum w ramach Akademii Prądnicki Senior w Krakowie

W dniu 29 listopada odbył się wykład mgr Magdaleny Cieśluk-Toczek pt. “Czy Facebook i zdrapka mogą zniewolić – uzależnienia behawioralne zagrożeniem współczesnego świata”. Wystąpienie miało miejsce w ramach Akademii Prądnicki Senior, z która Centrum Dobrej Terapii współpracuje już rok.

Wykład mgr Magdaleny Cieśluk-Toczek dotyczył patologicznego hazardu i uzależnienia od nowych mediów, w tym Internetu. Do głównych punktów wystąpienia należało rozumienie objawów uzależnienia i rozpoznawanie niepokojących sygnałów ostrzegawczych. Dalsza część wykładu skupiała się na znaczeniu zmian zachodzących w społeczeństwie w kontekście rozwoju i nieograniczonego dostępu do nowych technologii. Specjalistka omówiła sposoby i formy leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowego znaczenia psychoterapii w tym procesie.

Kwestią, która wzbudziła duże zainteresowanie słuchaczy, były różnice, jakie występują między rolą abstynencji w leczeniu uzależnień od substancji psychoaktywnych, a rolą abstynencji w leczeniu uzależnień behawioralnych. O ile w przypadku leczenia uzależnień od substancji, abstynencja często może być wskazana, ale nie musi, tak w kontekście patologicznego hazardu abstynencja jest konieczna. Z kolei w przypadku uzależnienia od nowych mediów całkowita abstynencja nie jest możliwa z uwagi na ich ogólną dostępność i wszechobecność w życiu codziennym, w tym nierzadko w pracy zawodowej czy nauce. Odpowiednie działania terapeutyczne muszą zatem brać ten konkretny aspekt pod uwagę.

W styczniu 2019 odbędzie się drugi wykład specjalistów Centrum Dobrej Terapii w Akademii Prądnicki Senior. Wygłosi go mgr Paula Golec, a temat jej wystąpienia to: „Oblicza psychopatii czyli o osobowości dyssocjalnej”.

Tagi:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica