Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Dom Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych – rozmowa radiowa Jolanty Ryniak

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy radiowej, w jakiej brała udział mgr Jolanta Ryniak, konsultant merytoryczny programu terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych.

http://www.radiokrakow.pl/www/index.nsf/ID/KPEC-9NLHL9

Dom Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych w Krakowie powstał w 2012 roku. Jest to jedyny w Polsce samodzielny specjalistyczny DPS o takim profilu.  W DPS realizowany jest Program Readaptacyjny mający na celu wdrażanie oddziaływań terapeutycznych poprawiających funkcjonowanie psychospołeczne mieszkańców. Podstawowym zadaniem jest redukcja problemów zdrowotnych i społecznych związanych z uzależnieniem.

Przeczytaj również:
Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym
14 maja 2012

Od lat pod numerem telefonu 801 108 108 dostępna jest Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym. Koszt połączenia z telefonu stacjonarnego: 1 impuls – ok. 35 groszy... »