Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

O seksoholizmie w Radio Kraków

W dniu 7 lipca 2013 ekspert Centrum dr n. med. Bartosz Grabski wziął udział w audycji w Radio Kraków pt. „Pierwszy krok” poświęconej zagadnieniu tzw. seksoholizmu. Eksperci biorący udział w programie zwrócili uwagę na niezwykle złożony charakter zjawiska, wymagający każdorazowo zindywidualizowanego podejścia do pacjenta. U części osób problem ten będzie miał wszystkie cechy uzależnienia i określenie „uzależnienie od seksu” będzie najbardziej właściwe, u innych z kolei, charakter problemu przypominać może zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, a jeszcze u innych zaburzenia kontroli impulsów. Wśród różnych uwarunkowań takich niekontrolowanych zachowań seksualnych mogą znaleźć się także przeżywane problemy emocjonalne i zaburzenia psychiczne, takie jak depresja lub zaburzenia lękowe oraz kłopoty doświadczane w związku lub małżeństwie. U osób borykających się z problemem seksoholizmu wskazana będzie więc konsultacja u lekarza psychiatry, psychoterapeuty lub psychologa.

dr n. med. Bartosz Grabski

Specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, jako jeden z kilku lekarzy w Polsce posiada europejski tytuł specjalisty medycyny seksualnej – FECSM (Fellow… »

Inne artykuły:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa