Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

lek. med. Agnieszka Spyt

Agnieszka Spyt

Lekarka w trakcie specjalizacji z psychiatrii dorosłych, którą odbywa w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Doświadczenie psychiatryczne zdobywa pracując w całodobowych oddziałach ogólnopsychiatrycznych dla osób dorosłych oraz dla młodzieży, na oddziale dziennym leczenia psychoz, w przyszpitalnej poradni zdrowia psychicznego, oraz podczas dyżurów lekarskich i konsultacji psychiatrycznych szpitala wielospecjalistycznego. Stale rozwija swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach, konferencjach.

Od czasu studiów medycznych szczególnie interesowała się tematyką funkcjonowania ludzkiej psychiki, umiejętności miękkich w medycynie, holistycznego podejścia do pacjenta oraz edukacji pozaformalnej, co realizowała m. in. jako organizator konferencji Magis in Medicinae – jednej z pierwszych studenckich konferencji skupionych na interdyscyplinarnych aspektach leczenia. Na dalszym etapie ukończyła 40-godzinny trening interpersonalny w ramach szkolenia podyplomowego Akademii Trenerów SWPS, rozwijając swoje umiejętności komunikacyjne oraz zdobywając doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu warsztatów grupowych dla dorosłych.

Na co dzień pracuje  z osobami doświadczającymi kryzysów psychicznych i emocjonalnych, trudności w codziennym funkcjonowaniu, zaburzeń nastroju, snu oraz zaburzeń lękowych, czy psychotycznych. Interesuje się tematyką neuroróżnorodności u dorosłych (m.in. ADHD, spektrum autyzmu), oraz diagnostyką psychiatryczną osób o niewyjaśnionych dotąd objawach, również z ciała – towarzysząc im na drodze poszukiwania przyczyn ich dolegliwości i poprawy jakości życia.

  • 310 zł – I wizyta (60 min)
  • 200 zł – kolejna wizyta (30 min)
  • 310 zł – kolejna wizyta (60 min) 
  • 340 zł – I wizyta pacj. ang. (60 min)  
  • 220 zł – kolejna wizyta pacj. ang. (30 min) 
  • 340 zł – kolejna wizyta pacj. ang. (60 min)  
  • 100 zł – recepta

Poznaj również innych naszych specjalistów:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica