Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

padaczka

Depresja u pacjentów chorujących na padaczkę
dr n. med. Marcin Siwek 1 listopada 2015

Osoby chorujące na padaczkę częściej doświadczają depresji niż obserwuje się to w populacji ogólnej. Jej rozpowszechnienie w tej grupie pacjentów wynosi 13-36,5%, a w przypadku pacjentów z padaczką oporną na leczenie – nawet 54%. Depresja w przebiegu padaczki przyczynia się w sposób... »

Psychoza w przebiegu padaczki

Częstość występowania zaburzeń psychotycznych u pacjentów z diagnozą padaczki wynosi 2–7%, a w przypadku padaczki o ciężkim nasileniu sięga prawie 30%. Szacuje się, że ryzyko wystąpienia pojedynczych objawów psychotycznych w przebiegu padaczki jest średnio 2,5 razy większe niż w... »