Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

zburzenia psychotyczne

Psychoza w przebiegu padaczki

Częstość występowania zaburzeń psychotycznych u pacjentów z diagnozą padaczki wynosi 2–7%, a w przypadku padaczki o ciężkim nasileniu sięga prawie 30%. Szacuje się, że ryzyko wystąpienia pojedynczych objawów psychotycznych w przebiegu padaczki jest średnio 2,5 razy większe niż w... »