Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Formularze do pobrania

Dane podstawowe do rejestracji pacjenta

KONTRAKT – Zasady pracy w gabinecie terapeutycznym Centrum Dobrej Terapii przy użyciu łącza elektronicznego

Upoważnienie do informowania o stanie zdrowia i uzyskiwania dokumentacji medycznej – osoba dorosła

Upoważnienie do informowania o stanie zdrowia i uzyskiwania dokumentacji medycznej – osoba niepełnoletnia

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej – informujemy, że dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie pisemnego Wniosku o wydanie dokumentacji medycznej. Czas realizacji wniosku to 10 dni roboczych. Pacjent ponosi koszty związane ze sporządzeniem kopii dokumentacji medycznej w wysokości 0,50 zł za stronę.