Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Formularze do pobrania

Dane podstawowe do rejestracji pacjenta

Upoważnienie do informowania o stanie zdrowia i uzyskiwania dokumentacji medycznej – osoba dorosła

Upoważnienie do informowania o stanie zdrowia i uzyskiwania dokumentacji medycznej – osoba niepełnoletnia

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej