Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Międzynarodowa konferencja psychiatryczna z czynnym udziałem specjalistów Centrum Dobrej Terapii

W dniach 28 września do 1 października w Wiedniu odbył się 23. Kongres Światowego Towarzystwa Psychiatrycznego (World Psychiatric Association), będący – jak co roku – jedną z najważniejszych i największych na świecie konferencji naukowo-szkoleniowych dla specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego. W konferencji uczestniczyli prof. Marcin Siwek i dr Anna Julia Krupa, którzy m.in. w ramach wystąpienia posterowego (Insulin resistance is linked to lack of response to serotonin and noradrenalin reuptake inhibitors in depression) zaprezentowali wstępne, pilotażowe wyniki dużego projektu badawczego realizowanego w Katedrze Psychiatrii UJ CM, którego celem jest badanie czynników determinujących odpowiedź na leki przeciwdepresyjne w terapii depresji jednobiegunowej. Z  badań autorów wynika, że bardzo ważnymi czynnikami mogącymi wpływać na brak optymalnej reakcji na leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny mogą być: insulinooporność oraz nieprawidłowo wysoki wskaźnik BMI.

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica