Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Warsztaty samorozwoju dla małżeństw i par

Wzmacnianie pozytywnej emocjonalności w związku i bliskości

Dla kogo?

Warsztaty psychologiczne skierowane są do małżeństw i par chcących lepiej zrozumieć siebie wzajemnie oraz zmotywowanych do pracy nad poprawą własnej relacji. Warsztaty te mogą być jedyną formą oddziaływań rozwojowych, jak również przygotowaniem do terapii par lub jej uzupełnieniem.

Cel

Warsztaty dla par mają przede wszystkim na celu rozwój związku. Podczas spotkań w gronie innych par będziecie mogli Państwo wzbogacić swoją relację, poprawić i rozwinąć wzajemną komunikację, poćwiczyć rozwiązywanie problemów i konfliktów, poznać mocne i słabsze strony związku. Warsztaty te mogą być też inspiracją do dalszego rozwoju i dbania o relację.

Przygotowanie do warsztatu

Przed przystąpieniem do warsztatu proponowane są dwie konsultacje w celu oceny na ile proponowana forma pracy będzie użyteczna dla Państwa. W trakcie tych spotkań omawiane są oczekiwania każdego z partnerów, ich osobistych celów wartych realizacji w trakcie warsztatów oraz sprawdzana jest motywacja każdego partnera, do udziału w tej formie zajęć. Należy pamiętać, że warsztat psychologiczny nie jest terapią par. Ma on wzbogacać i rozwijać zasoby każdego z małżonków/partnerów.

Tematyka merytoryczna zajęć warsztatowych

Na spotkaniach omawiane będą m.in. tematy związane z:
• budowaniem bezpieczeństwa w związku,
• wzajemnym poznawaniem siebie,
• pielęgnowaniem pozytywnych uczuć w stosunku do partnera,
• równowagą między bliskością i autonomią, indywidualnością a funkcjonowaniem w relacji,
• podziałem władzy w związku, umiejętnością ulegania wpływom partnera, jednocześnie z umiejętnością zachowania postawy asertywnej,
• rozwiązywaniem konfliktów i problemów,
• wzmacnianiem jasnej i konstruktywnej komunikacji,
• poczuciem wspólnoty w związku,
• intymnym funkcjonowaniem w relacji,
• analizą tego, co pozytywnego każdy z partnerów może dać drugiej osobie.

Po odbyciu cyklu warsztatów możliwe jest odbycie konsultacji powarsztatowej.

Przewidywany efekt zajęć

Zainicjowanie zmiany w kierunku jeszcze lepszego dbania o wzajemne relacje. Poszerzenie wiedzy i umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w związku.

Charakter spotkań

Warsztaty mają formę pracy grupowej w formule grupy zamkniętej – oznacza to, że grupa zaczyna się i kończy w tym samym składzie. Uczestniczyć w nich może od 3 do 5 par, czyli od 6 do 10 osób.

Osoba prowadząca

mgr Karolina Ogarek – psycholog, trener, seksuolog, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego szczególnie uwzględniającego terapię par

Termin

Warsztaty odbędą się w formie dwóch spotkań po zebraniu się się grupy.

Koszt warsztatu

Koszt od pary to 700 zł za całość.

Cena obejmuje konsultacje wstępną. Cena nie obejmuje ewentualnych konsultacji powarsztatowych.

Miejsce

Zajęcia będą się odbywały się w Centrum Edukacyjno – Szkoleniowym EduProfit, przy ul. Chmieleniec 39 w Krakowie.

Kontakt i zapisy:

Centrum Dobrej Terapii
Ul. Miłkowskiego 7/U1 oraz ul. Miłkowskiego 9/U3
tel: 12 264 17 41
12 359 51 96
668 230 869

Dołącz do nas na Facebooku: Warsztaty samorozwoju dla małżeństw i par

Pierwsze spotkanie odbędzie się po zebraniu grupy od 3 do 5 małżeństw. Termin i miejsce spotkań podane zostanie w bezpośrednim kontakcie.

Warsztaty samorozwoju dla małżeństw i par - Materiały dla pacjentów:
Warsztaty samorozwoju dla małżeństw i par - Nasi specjaliści: