Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Psychoedukacja grupowa dla osób nadużywających alkoholu

Poszukujesz motywacji do zmiany szkodliwego zachowania? Chciałbyś mieć większą kontrolę nad wypijanym alkoholem? Brakuje ci wiedzy i umiejętności służących zdrowemu stylowi życia?

W odpowiedzi na powyższe trudności zapraszamy do udział w programie psychoedukacyjnym zapobiegającym rozwojowi uzależnienia od alkoholu.

Alkohol to jedną najbardziej zdradliwych używek, a trudności z kontrolą ilości spożywanego alkoholu doświadcza w Polsce kilka milionów osób. Problem ten jest często wstydliwy, choć dotyka bez wyjątku każdą grupę społeczną, niezależnie od wykształcenia, wykonywanego zawodu, płci i wieku. Staje się nie tylko zmartwieniem dla osób nadużywających alkoholu, ale także dla rodzin, bliskich i pracodawców. Doświadczenia specjalistów pokazują, że im wcześniej zostaną podjęte odpowiednie działania, tym lepsze są efekty w zakresie skutecznego ograniczania picia alkoholu i wdrażania zdrowego stylu życia.

W oparciu o wieloletnią praktykę i wyniki badań dotyczących skutecznej pomocy osobom nadużywających alkoholu, stworzyliśmy program grupy psychoedukacyjnej. Wyniki badań wskazują, że grupowe zajęcia psychoedukacyjne i terapeutyczne prowadzone w oparciu o:

  • budowanie i wzmacnianie motywacji w asyście empatycznych terapeutów,
  • odkrywanie własnych zasobów w radzeniu sobie z trudnościami codziennego życia,
  • podnoszenie wiedzy w zakresie rozumienia przyczyn i przebiegu nadużywania alkoholu,
  • rozwój umiejętności interpersonalnych w relacji z ludźmi,

podnoszą motywację do ograniczenia nadużywania alkoholu, a uczestnicy rzadziej doświadczają nawrotów picia, skuteczniej kontrolują używanie tej substancji i cieszą się lepszym zdrowiem.

Program składa się z 10 cotygodniowych, 90 minutowych spotkań. W przypadku osób nie będących pacjentami/klientami Centrum Dobrej Terapii udział w zajęciach poprzedzony jest płatną, indywidualną konsultacją u terapeuty uzależnień.

Główne cele programu to:

• Zainicjowanie zmiany zachowań w kierunku dbania o swoje zdrowie,
• Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie radzenia sobie z codziennym stresem,
• Wycofanie się z używania alkoholu (m.in. jako sposobu na radzenie sobie z codziennym napięciem lub znaczące ograniczenie picia alkoholu).

Zajęcia będą prowadzić:

• Tomasz Drożdż – psycholog, terapeuta uzależnień,
• Cezary Barański – psycholog, terapeuta.

Termin i miejsce

Terapia grupowa odbywać się będzie w środy w godzinach od 18-19.30
w Centrum Dobrej Terapii, Miłkowskiego 7/U1

Koszt uczestnictwa:

800 zł. (koszt jednej sesji – 80 zł.), przy płatności z góry cena promocyjna 720 zł.

Zapisy prowadzone są w recepcji Centrum Dobrej Terapii:

ul. Miłkowskiego 7/U1 oraz ul. Miłkowskiego 9/U3, Kraków
Tel.:

  • 12 264 17 41;
  • 12 359 51 96;
  • 668 230 869

E-mail: rejestracja@centrumdobrejterapii.pl

Psychoedukacja grupowa dla osób nadużywających alkoholu - Materiały dla pacjentów:
Psychoedukacja grupowa dla osób nadużywających alkoholu - Nasi specjaliści: