Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Program Ograniczania Picia Alkoholu

Kompleksowa pomoc osobom nadmiernie pijącym alkohol i uzależnionym oraz ich bliskim

Niepokoi Cię Twoje picie alkoholu, 

ale nie chcesz z niego całkiem zrezygnować?

Zgłoś się do nas, wiemy jak Ci pomóc!

 

Dla kogo?

Program Ograniczania Picia skierowany jest do osób pijących alkohol w sposób ryzykowny lub szkodliwy, które chcą wypracować bezpieczniejszy model używania alkoholu. Może stanowi terapię wspomagającą leczenie bezsenności, zaburzeń depresyjnych, lękowych, związanych ze stresem oraz chorób somatycznych u osób nadmiernie spożywających alkohol.

 

Cele Programu Ograniczania Picia 

 • Analiza obecnego wzorca spożywania alkoholu w zakresie ilości, częstotliwości, czasu oraz miejsca,
 • Opracowanie planu ograniczenia picia, uwzględniającego częstotliwość oraz górną granicę spożycia alkoholu,
 • Wypracowanie i utrwalenie zdyscyplinowanego wzorca picia alkoholu,
 • Podniesienie poziomu wiedzy na temat wpływu alkoholu na zdrowie oraz codzienne funkcjonowanie w rolach społecznych,
 • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów, bez sięgania po alkohol,
 • Wzmacnianie motywacji do wprowadzania prozdrowotnych zmian,
 • Podniesienie umiejętności osobistych służących zdrowemu stylowi życia,
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

 

Program terapeutyczny obejmuje:

Konsultacje ze specjalistą psychoterapii uzależnień:

 • Diagnoza,
 • Indywidualne ustalenie celu pracy terapeutycznej,
 • Realizacja ustalonej wspólnie strategii ograniczania picia alkoholu,
 • Wsparcie zasobów osobistych i nowych umiejętności.

Konsultacje z lekarzem psychiatrą:

 • Diagnoza i ewentualne leczenie farmakologiczne

Realizacja Programu Ograniczania Picia:

Program ograniczania picia ma charakter krótkoterminowy, obejmuje od 8 do 10 spotkań. Nastawiony jest na realizację konkretnego celu, jakim jest wprowadzenie bezpieczniejszego wzorca spożycia alkoholu.

Realizowany jest w formie terapii indywidualnej i/lub grupowej.

Oddziaływania psychoterapeutyczne mogą być wsparte farmakoterapią.

Możliwe są również spotkania rodzinne, które mają na celu wsparcie procesu zmiany poprzez:

 • Omówienie wątpliwości związanych z ograniczaniem picia alkoholu,
 • Dostarczenie wiedzy i podstawowych umiejętności służących obniżeniu napięcia w relacjach rodzinnych,
 • Poprawę komunikacji w związku oraz w rodzinie.

 

Rezultaty udziału w Programie Ograniczania Picia:

 • Umiejętność limitowania ilości i częstości spożywania alkoholu,
 • Ograniczenie szkód związanych z nadmiernym piciem alkoholu,
 • Poprawa jakości życia,
 • Efektywniejsze funkcjonowanie w rolach osobistych oraz zawodowych,
 • Poprawa zdrowia somatycznego i emocjonalnego.

 

Specjaliści Centrum Dobrej Terapii, realizujący Program Ograniczania Picia:


Program Ograniczania Picia Alkoholu - Materiały dla pacjentów:
Program Ograniczania Picia Alkoholu - Nasi specjaliści:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica