Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Program motywacyjny i psychoedukacyjny „Odżywianie dla zdrowia”

Zmotywuj się do skutecznego i bezpiecznego odchudzania

Dla kogo?

Program jest adresowany do osób, które chcą zredukować swoją wagę lub zmienić swój sposób odżywiania na bardziej racjonalny. W jednym ze spotkań (wskazanym przez terapeutę), odbywających się w ramach programu, uczestniczyć mogą również członkowie rodzin lub znajomi osób z nadwagą, którzy chcą wspierać swoich bliskich w zdrowym żywieniu się.

Cel

Kluczowym celem programu jest wzmacnianie zachowań jedzeniowych korzystnych dla zdrowia ze szczególnym zwróceniem uwagi na znaczenie emocji w indywidualnym wzorcu odżywiania się.

Charakter spotkań

Udział w programie jest elementem kompleksowego leczenia nadwagi i otyłości. Sesje psychoedukacyjne mają formę grupową (grupy 4-6-ścio osobowe) i/lub indywidualną – według potrzeb. Program grupowy realizowany jest na czterech spotkaniach 90-cio minutowych. W przypadku programu indywidualnego liczba spotkań dostosowana jest do specyficznych potrzeb danego pacjenta, a każde spotkanie trwa 50 minut.

Program „Odżywianie dla zdrowia” obejmuje:

  • analizowanie indywidualnych wzorców odżywiania oraz ustalanie celu ich zmiany,
  • treści edukacyjne potrzebne do lepszego rozumienia swojego problemu, w tym autodiagnoza związana z emocjonalnym jedzeniem oraz ustalenia własnego sposobu zmiany wzorca odżywiania,
  • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami nasilającymi niekorzystne zachowania jedzeniowe,
  • naukę stosowania strategii wzmacniania własnej motywacji do osiągania pożądanych zmian w zakresie odżywiania.

Realizator programu

dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała – specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta, trener dialogu motywującego, z ponad 20-letnim doświadczeniem pracy zarówno z osobami cierpiącymi na schorzenia somatyczne, jak i uzależnienia oraz zaburzenia psychiczne.

Efekt udziału w psychoedukacji

Wiedza i umiejętności pozwalające na wprowadzanie i wzmacnianie pozytywnych dla zdrowia zachowań jedzeniowych.

Terminy

Cykl sesji psychoedukacji grupowej odbywa się raz w tygodniu, w poniedziałki w godzinach od 19.00 do 20.30. Program indywidualny realizowany jest na bieżąco, w ramach rejestracji wizyty u terapeuty prowadzącego program.

Miejsce

Centrum Dobrej Terapii, ul. Miłkowskiego 7/U1 w Krakowie

Koszt
1 sesji grupowej os: 70 zł, łącznie 280 zł za cały program grupowy
1 sesji indywidualnej os: 150 zł

Konsultacje indywidualne ze specjalistami według cennika usług

Program motywacyjny i psychoedukacyjny „Odżywianie dla zdrowia” - Materiały dla pacjentów:
Program motywacyjny i psychoedukacyjny „Odżywianie dla zdrowia” - Nasi specjaliści: