Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Dobry rodzic – warsztaty rozwojowe dla rodziców

Dobry Rodzic – każdy może nim być!

 • Twoje dziecko sprawia problemy wychowawcze?
 • Nie wiesz jak z nim rozmawiać?
 • Czujesz się bezradny, masz wrażenie, że Twoje dziecko się od Ciebie oddala?
 • Boisz się, że podejmowane przez niego zachowania wpłyną negatywnie na jego przyszłość?

Pokażemy Ci jak to zmienić!

Okres dojrzewania dziecka to czas wielu intensywnych przemian w życiu rodziny. Burza hormonów, zmieniający się wygląd zewnętrzny, rewolucja w sferze emocjonalnej i mentalnej, a do tego często zmiana wymagań, środowiska i otoczenia. To wszystko potrafi być frustrujące zarówno dla nastolatka, jak i dla jego najbliższych.

Co daje uczestnictwo w takich warsztatach?

Warsztat psychoedukacyjno-rozwojowy to sposób na mniej napięć w relacjach rodzinnych i na więcej konstruktywnej komunikacji. Udział w zajęciach daje szansę zbliżyć się do swojego dziecka, z poczuciem większej kompetencji w roli rodzica.

Wychowywanie jest procesem ciągłego rozwoju, poszerzania kompetencji, poznawania nowych metod.

Oto fragmenty wypowiedzi zadowolonych uczestników poprzedniej edycji warsztatów:

„Powinni tego uczyć w szkole, człowiek by tyle błędów nie popełnił.”
„Szansa na swobodną wymianę doświadczeń z innymi rodzicami jest poszerzająca.”
„Warsztat powinien trwać dłużej, wątki się mnożą.”
„Stosuję metodę autorytetu z obecnością i czuję, że działa.”
„Po warsztatach dla rodziców, w których braliśmy udział oboje, mam lepszą relację z mężem.”

Podczas zajęć warsztatowych rodzice uczą się między innymi:

Podczas zajęć rodzice uczą się tak formułować komunikaty do dziecka, aby porozumienie było łatwiejsze, a relacja bardziej satysfakcjonujaca.

Przedstawiona zostanie również aktualna wiedza na temat faz rozwojowych, poprzez objaśnienie jak wyglądają kolejne etapy rozwoju dziecka. Uczestnicy zostaną zapoznani ze skutecznymi strategiami wychodzenia z nieporozumień i konfliktów.

Dla kogo?

Zajęcia warsztatowe adresowane są do rodziców dzieci i nastolatków, którzy:

 • sprawiają problemy wychowawcze,

 • przejawiają agresję,

 • nadużywają komputera, telefonu,

 • mają problemy w szkole,

 • stosują używki: alkohol, papierosy, marihuanę lub inne środki odurzające,

 • przejawiają ryzykowne zachowania seksualne.

Jeśli niepokoisz się o swoje dorastające dziecko, to ten warsztat jest dla Ciebie!

Cel:

 • Lepsze zrozumienie potrzeb dziecka i prawidłowości rozwojowych wieku dorastania,
 • Większa świadomość swoich uczuć, myśli, przekonań, potrzeb w roli rodzica,
 • Lepsze rozpoznawanie motywów swoich działań,
 • Rozpoznawanie własnych emocji i ich kontrolowanie,
 • Poszerzenie kompetencji rodzicielskich w zakresie metod wychowawczych,
 • Poznanie i ćwiczenie nowych, bardziej sprzyjających dziecku wzorców zachowań i porozumiewania się.

Program zbudowany jest w oparciu o wieloletnie doświadczenia terapeutyczne i szkoleniowe psychologa pracującego z rodzinami.

Charakter spotkań:

Program obejmuje łącznie 6 spotkań.
Adresowany jest do wszystkich osób – niezależnie od poziomu wiedzy i umiejętności – opiekujących się dzieckiem.

Każde spotkanie będzie bazowało na kompetencjach i wiedzy zdobytej na spotkaniu poprzedzającym, co umożliwi utrwalenie i efektywne wykorzystanie zdobytej wiedzy.

Metodyka pracy

 • psychoedukacja,
 • praca warsztatowa w oparciu o techniki pracy w grupie np. tzw. burzę mózgów,
 • wspólna analiza problemów na forum grupy i podgrupach,
 • korzystanie z osobistych doświadczeń,
 • praktyczne ćwiczenia rodzicielskie,
 • prace domowe.

Osoba prowadząca:

mgr Kinga Bujak-Brodowicz – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta PTP. Pracuje z rodzinami, małżeństwami i indywidualnie z dziećmi, a także z młodzieżą i osobami dorosłymi. Interesuje się psychosomatyką, wpływem kultury na zdrowie psychiczne, profilaktyką. Prywatnie matka dwójki dzieci.

Przewidywany efekt zajęć:

 • skuteczniejsze radzenie sobie w sytuacjach wymagających zrozumienia, cierpliwości i stanowczości z poszanowaniem obu stron dialogu – dziecka i rodzica,
 • w pełni świadome wspieranie dziecka w dorastaniu.

Termin:

Pierwsze spotkanie odbędzie się po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych rodziców.

Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu, we wtorkowe popołudnia.

Miejsce spotkań:

Centrum Dobrej Terapii, ul. Miłkowskiego 7/U1, Kraków

Koszty:

Całościowy koszt 6 spotkań grupowych to 500 zł od osoby przy jednorazowej płatności lub 540 zł – płatne w dwóch ratach po 270 zł.

Cena promocyjna dla obojga rodziców wynosi 900 zł.

Kontakt:

Centrum Dobrej Terapii

www.centrumdobrejterapii.pl
ul. Miłkowskiego 7/U1
oraz ul. Miłkowskiego 9/U3, Kraków

tel.: (12) 264 17 41, (12) 359 51 96
kom.: 668 230 869
e-mail: rejestracja@centrumdobrejterapii.pl

Dołącz do naszego wydarzenia na Facebooku:  

Dobry rodzic – warsztaty rozwojowe dla rodziców - Materiały dla pacjentów:
Dobry rodzic – warsztaty rozwojowe dla rodziców - Nasi specjaliści: