Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

dr Tomasz Drożdż

Tomasz Drożdż

Psycholog, psychoterapeuta, trener i coach. Doktor nauk o zdrowiu (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego). Absolwent Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), specjalista psychoterapii uzależnień certyfikowany przez Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Trener i terapeuta Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ) a także certyfikowany terapeuta Programu Simontona – Simonton Cancer Center.

Obszar jego zainteresowań i praktyki klinicznej obejmuje: terapię zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych i adaptacyjnych, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychosomatycznych, psychoterapię pacjentów uzależnionych i współuzależnionych, psychoterapię pacjentów DDA, pracę terapeutyczną z pacjentami onkologicznymi oraz ich bliskimi.

Posiada bogate doświadczenia warsztatowe. Jest Trenerem Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych, rekomendowanym i certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Międzynarodowym Trenerem Zarządzania w zakresie Treningu, Uczenia się i Rozwoju, certyfikowanym przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK we współpracy z Thames Valley University w Londynie. Swoje kompetencje trenerskie doskonalił kończąc Szkołę Zaawansowanych Umiejętności Trenerskich oraz Szkołę Menedżerów Projektów Szkoleniowych Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentem Studium Treningu Grupowego Instytutu Treningu i Edukacji Psychologicznej oraz kursu ARS DOCENDI, służącego doskonaleniu umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich UJ. Jest certyfikowanym mentorem Collegium Wratislaviense.

Posiada akredytację Professional Certified Coach (PCC) wydaną przez International Coach Federation (ICF). Ukończył akredytowaną przez ICF Szkołę Coachów „The Art And Science of Coaching” prowadzoną przez Erickson College International, uzyskując certyfikat Erickson Certified Professional Coach (ECPC). Pracuje także jako coach systemowo-psychodynamiczny P-R-O (Person – Role –Organization) będąc absolwentem Executive Coaching – Systems – Psychodynamic Perspective, pierwszej szkoły coachingu w Polsce przygotowującej coachów do pracy z najwyższą kadrą menedżerską w ujęciu systemowo-psychodynamicznym. Posiada również kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia sesji coachingu grupowego uzyskując certyfikat „Coaching Team Thinking & Team Innovation”.

Specjalizuje się  w zagadnieniach związanych z rozwojem osobistym,  zawodowym oraz łączeniem na co dzień tych dwóch obszarów. Jego doświadczenia z coachingiem w organizacjach obejmują zarówno executive coaching jak i również coaching rozwoju osobistego i zawodowego. Jest autorem publikacji i programów szkoleniowych z zakresu radzenia sobie ze stresem, kreatywności, współpracy w zespole, asertywności, analizy procesu grupowego, efektywnej komunikacji i autoprezentacji, motywacji do zmiany i zarządzania zmianą, zarządzania sobą w czasie, zarządzania wiekiem, profilaktyki wypalenia zawodowego, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia życia, identyfikacji i zmiany niezdrowych przekonań oraz wyznaczania i osiągania celów.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

Zobacz wszystkie (17)
Materiały dla pacjentów - dr Tomasz Drożdż:

Poznaj również innych naszych specjalistów:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa