Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Sylwia Rzeszuto

Sylwia Rzeszuto

Specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji z ramienia Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego o specjalności promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień, oraz Akademii Ignatianum w Krakowie, gdzie z wyróżnieniem ukończyła kierunek: pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową.

Doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych (alkohol, leki, narkotyki) oraz innymi zaburzeniami współistniejącymi zdobywała na stażach w Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień w Bielsku Białej – Ośrodku Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” oraz w Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Czechowicach Dziedzicach. Obecnie pracuje z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od 16 r.ż. w Poradni MONAR w Krakowie.

Pracuje zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień

Poznaj również innych naszych specjalistów:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa