Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Sylwia Rzeszuto

Sylwia Rzeszuto

Specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji z ramienia Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego o specjalności promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień, oraz Akademii Ignatianum w Krakowie, gdzie z wyróżnieniem ukończyła kierunek: pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową.

Doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych (alkohol, leki, narkotyki) oraz innymi zaburzeniami współistniejącymi zdobywała na stażach w Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień w Bielsku Białej – Ośrodku Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” oraz w Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Czechowicach Dziedzicach. Obecnie pracuje z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od 16 r.ż. w Poradni MONAR w Krakowie.

Pracuje zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień.

  • Konsultacja indywidualna: 130 zł

Poznaj również innych naszych specjalistów:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica