Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Sonia Kaczmarczyk

Sonia Kaczmarczyk

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (numer certyfikatu 625). Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz 4-letniej podyplomowej szkoły psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym na Uniwersytecie SWPS, członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Psychiatrii CM UJ, Szpitalu Wojskowym w Krakowie, organizacjach pozarządowych zajmujących się pomocą dla osób po kryzysach psychicznych oraz w prywatnych gabinetach psychoterapeutycznych. Zaangażowana w proces deinstytucjonalizacji w psychiatrii i rozwijanie pomocy środowiskowej.

W obszarze zawodowym interesuje się pracą z osobami doświadczającymi problemów lękowych (np. lęk uogólniony, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne), afektywnych, po doświadczeniach traumatycznych, z zaburzeniami osobowości. W swojej pracy wykorzystuje elementy terapii schematu.

Poznaj również innych naszych specjalistów: