Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Sławomir Cyganek

Sławomir Cyganek

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii). Ukończone studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień Familia oraz w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień.

Obecnie pracuje w poradni terapii uzależnienia i współuzależnienia oraz w placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Poznaj również innych naszych specjalistów:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa