Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

lek. med. Przemysław Wierzbicki

Przemysław Wierzbicki

Specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim CM UJ w Krakowie. W latach 2010-2015 odbywał szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zdobywał doświadczenie zawodowe pracując w oddziałach psychiatrycznych stacjonarnych i dziennych, pełniąc całodobowe dyżury medyczne oraz opiekując się pacjentami w ramach poradni zdrowia psychicznego. W czasie pracy w Szpitalu Uniwersyteckim prowadził zajęcia dydaktyczne z psychiatrii dla studentów Wydziału Lekarskiego CM UJ oraz Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego CM UJ. Obecnie pracuje w poradniach zdrowia psychicznego oraz poradniach leczenia uzależnień w Krakowie. Pełni systematyczne dyżury medyczne w Oddziale Psychiatrii Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie.
W swojej pracy zawodowej przywiązuje szczególną uwagę do diagnostyki i leczenia zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych oraz uzależnień.

Konsultuje także w języku angielskim.

Prywatnie interesuje się literaturą, filmem oraz sportem (piłka siatkowa, tenis, pływanie).

Materiały dla pacjentów - lek. med. Przemysław Wierzbicki:

Poznaj również innych naszych specjalistów: