Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Paulina Tokarczyk

Paulina Tokarczyk

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia w zakresie Terapii Poznawczo-Behawioralnej w „Ter-Cognitiva”, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, członek PTTPB, a także certyfikowany Edukator Pozytywnej Dyscypliny z akredytacją Positive Discipline Association.

Doświadczenie psychologiczne i psychoterapeutyczne zdobywała w czasie staży w takich placówkach jak Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie (Oddział Psychiatrii Dziecięcej), Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu (Oddział Psychiatrii) czy Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowym Sączu. Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą, a także ich rodzicami, w organizacji pozarządowej działającej na rzecz dzieci i rodzin.

Regularnie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez uczestnictwo w warsztatach, konferencjach oraz szkoleniach psychoterapeutycznych. Pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

UWAGA: zajmuje się dziećmi i młodzieżą od 7 do 20 roku życia

Poznaj również innych naszych specjalistów: