Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Monika Gzyl

Monika Gzyl

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, psychoterapeutka w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego, organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Od 2013 roku szkoli się także na psychoanalityka w Krakowskim Kole Psychoanalizy NLS, którego jest członkiem od 2017 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie, na oddziałach ogólnopsychiatrycznych oraz rehabilitacyjnym, Doświadczenie poszerzała także w Krakowskim Instytucie Psychoterapii, szkoląc się w prowadzeniu terapii indywidualnej, rodzinnej oraz grupowej, a także pracując w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym z osobami starszymi i chorymi somatycznie.

Doświadczenie w psychoterapii indywidualnej z młodzieżą oraz dorosłymi zdobywa pracując w Poradni Psychoterapii Dzieci i Młodzieży oraz w Ośrodku Poradnictwa i Terapii Rodzin prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobrej Nadziei.

Prowadzi psychoterapię w nurcie psychodynamicznym/psychoanalitycznym oraz w nurcie psychoanalizy Lacanowskiej. Korzysta także z systemowego myślenia o kontekście rodzinnym.

Prowadzi psychoterapię zarówno z osobami dorosłymi jak i z młodzieżą. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

UWAGA: zajmuje się młodzieżą od 14 roku życia

Poznaj również innych naszych specjalistów: