Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Dr hab. med. Monika Bociąga-Jasik

Monika Bociąga-Jasik

Specjalista chorób zakaźnych, internista. Absolwentka studiów Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum. Lekarz z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w Oddziale i Poradniach Kliniki Chorób Zakaźnych i Tropikalnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie obecnie zatrudniona jest na stanowisku adiunkta.

Od początku swojej pracy zawodowej zaangażowana w opiekę i leczenie osób zakażonych HIV. Od 2005 roku nadzoruje pracę Poradni Nabytych Niedoborów Odporności Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Cały czas podnosi swoje kompetencje zawodowe odbywając liczne staże w zagranicznych ośrodkach naukowych i akademickich. Uczestniczy w konferencjach krajowych i zagranicznych, również w charakterze wykładowcy wygłaszając referaty z zakresu profilaktyki zakażenia HIV, problemów związanych z leczeniem antyretrowirusowym i aspektami klinicznymi zakażenia HIV, a także chorób ośrodkowego układu nerwowego i innych chorób zakaźnych. W roku 2003 uzyskała certyfikat upoważniający do prowadzenia szkoleń w zakresie problematyki HIV/AIDS wydany przez Krajowe Centrum ds. AIDS, co umożliwia jej edukowanie w zakresie HIV/AIDS m. in. pracowników służb więziennych, pielęgniarek, ratowników medycznych, uczniów. Współpracowała z UNDP (United Nations Development Programme – Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju) w organizowaniu szkoleń dla terapeutów i innych grup pracujących z uzależnionymi w ramach Drugs, Drug Use and Human Rigths.

Zdobyte wykształcenie i doświadczenie sprawiają, że można ją określić się jako osobę kompetentną, ale także szanowaną i lubianą przez pacjentów.

Zainteresowania: Zakażenie HIV ze szczególnym uwzględnieniem leczenie antyretrowirusowego, powikłania metaboliczne terapii antyretrowirusowej, profilaktyka zakażenia HIV, infekcje ośrodkowego układu-nerwowego, choroby przenoszone przez kleszcze.

Znajomość języków obcych: angielski bardzo dobrze.

Materiały dla pacjentów - Dr hab. med. Monika Bociąga-Jasik:

Poznaj również innych naszych specjalistów:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa