Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Marta Dadok

Marta Dadok

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Studium Pedagogicznego w Centrum Psychologii i Pedagogiki Politechniki Krakowskiej. Uczestniczyła w całościowym pięcioletnim podyplomowym szkoleniu psychoterapeutycznym w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundacji Na Szlaku, atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii UJ, współpracując ze Szpitalem Specjalistycznym im. J.Babińskiego, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Krakowskim Centrum Medycznym oraz instytucjami opiekuńczymi i edukacyjnymi. Posiada wieloletnie doświadczenie psychoterapeutyczne. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, małżeńską/partnerską i rodzinną w nurcie psychodynamicznym i systemowym. W pracy psychologicznej koncentruje się głównie na problematyce kryzysów w relacjach interpersonalnych, stresu, depresji oraz zaburzeń nerwicowych.

Poznaj również innych naszych specjalistów:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa