Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Małgorzata Skalska

Psycholog, w trakcie szkolenia przygotowującego do Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Doświadczenie w zakresie psychoterapii, diagnostyki i opiniowania psychologicznego zdobywała m.in. w Klinice Psychiatrii Dorosłych SU w Krakowie oraz w Psychiatrycznym Oddziale Dziennym „Medinorm” w Krakowie. Obecnie pracuje w Małopolskim Ośrodku Medycyny Pracy oraz prowadzi prywatną praktykę psychologiczną. Zajmuje się terapią osób dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń depresyjnych, lękowych, sytuacji kryzysowych, PTSD (stres pourazowy).

Materiały dla pacjentów - mgr Małgorzata Skalska:

Poznaj również innych naszych specjalistów: