Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

lek. Magdalena Świderek

Magdalena Świderek

Specjalista psychiatra, absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Lekarskiego w Katowicach. Szkolenie specjalizacyjne realizowała w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała również pracując w Zespole Leczenia Środowiskowego Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie oraz w pracy ambulatoryjnej w przyklinicznej Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Poradni Leczenia Uzależnień. Jest w trakcie 5-letniego kursu „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin” pod kierownictwem naukowym prof. dr. hab. med. Bogdana de Barbaro.

Aktualnie pracuje w Poradni Terapii Rodzin Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz pełni całodobowe dyżury w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.

Poznaj również innych naszych specjalistów: