Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Konrad Polański

Konrad Polański

Psycholog, absolwent psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna; psychoterapeuta w trakcie czteroletniego szkolenia uprawniającego do uzyskania Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej i psychologicznej zdobywał m.in. na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych CMUJ w Katedrze Psychoterapii CMUJ (uczestnicząc w kursie „Psychoterapia praktyczna” oraz w cyklu zajęć Grupy Balinta), jak również w Polskim Towarzystwie Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu; oraz jako stażysta w Szpitalu Klinicznym im. J. Babińskiego w Krakowie. Związany z organizacjami pozarządowymi przeciwdziałającymi wykluczeniu i dyskryminacji. Doświadczenie w pracy z młodzieżą zdobywał podczas stażu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie.

Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym w ramach psychoterapii indywidualnej dorosłych i młodzieży. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej.

Poznaj również innych naszych specjalistów:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa