Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Klaudia Wojnicka

Klaudia Wojnicka

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii). Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Swoje doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi oraz młodzieżą nabywa i rozwija w Oddziale Dziennym Leczenia Uzależnień Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego, Poradni MONAR w Krakowie, a także Punkcie Interwencji Kryzysowej w Wieliczce.

Prowadzi psychoterapię grupową i indywidualną osób używających problemowo lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków) oraz z uzależnieniami behawioralnymi (np. hazard). Posiada doświadczenie w pracy z pacjentami u których współwystępują inne zaburzenia z zakresu zdrowia psychicznego (np. zaburzenia osobowości; zaburzenia lękowe i nastroju; trudności adaptacyjne).

Regularnie podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Formę terapii i metodę komunikacji dostosowuje do potrzeb oraz problemu pacjenta. Pracuje zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki. Regularnie korzysta z superwizji.

UWAGA: przyjmuje młodzież od 16 roku życia

Poznaj również innych naszych specjalistów:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa