Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Klaudia Wojnicka-Bober

Klaudia Wojnicka-Bober

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii). Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Swoje doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi oraz młodzieżą nabywa i rozwija w Oddziale Dziennym Leczenia Uzależnień Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego, Poradni MONAR w Krakowie, a także Punkcie Interwencji Kryzysowej w Wieliczce.

Prowadzi psychoterapię grupową i indywidualną osób używających problemowo lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków) oraz z uzależnieniami behawioralnymi (np. hazard). Posiada doświadczenie w pracy z pacjentami u których współwystępują inne zaburzenia z zakresu zdrowia psychicznego (np. zaburzenia osobowości; zaburzenia lękowe i nastroju; trudności adaptacyjne).

Regularnie podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Formę terapii i metodę komunikacji dostosowuje do potrzeb oraz problemu pacjenta. Pracuje zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki. Regularnie korzysta z superwizji.

UWAGA: przyjmuje młodzież od 16 roku życia

  • Konsultacja indywidualna: 130 zł
  • Pierwsza konsultacja nastolatka (z rodzicem): 160 zł
  • Konsultacja pary/rodzinna: 180 zł

Pierwsza konsultacja dla nastolatka zawsze musi odbyć się z rodzicem.

Materiały dla pacjentów - mgr Klaudia Wojnicka-Bober:

Poznaj również innych naszych specjalistów:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica